22.06.1919

AMASYA GENELGESİ’NİN YAYINLANMASI

Amasya Genelgesi ile Millî Mücadele hareketinin amacı, gerekçesi, yöntemi belirlenmiş, millî egemenlik ve millî bağımsızlık kavramlarından ilk defa bahsedilmiştir. Genelge Mondros Mütarekesi sonrasında yapılan işgallere karşı başlayan yerel direnişlerin merkezi bir örgütlenmeyle teşkilatlandırılması gerektiğine dair önemli bir başlangıçtır.
Genelgenin altında Mustafa Kemal, Ali Fuat Paşa, Hüseyin Rauf Bey, Üçüncü Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı Albay Kazım, kurmay heyetinden tebliğ işleriyle görevli memur Hüsrev Bey, askeri makamlara şifreleyen yaver Muzaffer Bey ve posta memuru Abdurrahman Rahmi Beylerin imzaları bulunmaktadır. Ayrıca XV. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa ile Konya’da bulunan İkinci Ordu Müfettişi Mersinli Cemal Paşa’nın onayları da telgrafla alınmıştır.

Kaynak

  • Serap Taşdemir, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğum Belgesi: Amasya Tamimi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XXI/63, Kasım 2005.