19.03.1920

ANKARA’DA YENİ BİR MECLİS AÇILMASINA DAİR MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN TÜM VİLAYETLERE TELGRAFI

İstanbul’un resmen işgali neticesinde Meclis-i Mebusan’ın artık görev yapamayacağı anlaşılmıştır. Bu nedenle Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal Paşa, ulusal bağımsızlığın ve devletin kurtarılmasını sağlayacak tedbirleri düşünüp uygulamak üzere olağanüstü yetkili bir meclisin Ankara’da toplanması ve dağılmış olan milletvekillerinden Ankara’ya gelebileceklerine dair 19 Mart 1920’de bir talimatname yayınlamıştır. Bu talimatnamede seçimlerin bir an önce yapılarak seçilen milletvekillerinin Ankara’ya gelmesi istenmiştir.

Kaynak

  • Kemal Atatürk, Nutuk, Cilt:1, 1919-1920, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1970.