23.07.1919

ERZURUM KONGRESİ’NİN TOPLANMASI

Vilayatı Şarkiye Müdafaai Hukuki Milliye Cemiyeti Erzurum şubesi tarafından toplanan Erzurum Kongresi’ne Ağrı, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Siirt, Trabzon, Tokat, Tunceli ve Van’dan gelen delegeler katılmıştır. Başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı kongrede alınan bazı kararlar şöyledir:  1- Hristiyanlara siyasi ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez, 2- Her türlü yabancı işgal ve müdahaleye karşı millet kendisini savunacak ve direnecektir.  3- Kuvâ-yi Milliyye’yi âmil ve irâde-i milliyyeyi hâkim kılmak esastır. Kongrede alınan kararları uygulamak üzere dokuz üyeden oluşan bir Heyet-i Temsiliye (Temsil Heyeti) oluşturulmuştur.

Kaynak 

  • Fahrettin Kırzıoğlu, Bütünüyle Erzurum Kongresi, Ziraat Bankası Yayınları, Ankara 1993.