29.05.1919

HAVZA GENELGESİ

25 Mayıs’ta maiyetiyle birlikte Samsun’a hareket eden Mustafa Kemal Paşa, aynı gün akşamı Havza’ya ulaşmıştır. Mustafa Kemal Paşa, 29 Mayıs’ta Havza’da yayınladığı genelgede bağımsızlığı yok eden işgallere karşı protesto telgrafları çekmek ve istiklal ateşini tüm yurda yaymak için mitingler düzenleyerek ulusal bilincin tepkiye dönmesini amaçlamıştır.

Kaynak

  • Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Egemenlik Belgeleri, TBMM Basımevi, Ankara 2015.