15.05.1919

İZMİR’İN YUNAN KUVVETLERİ TARAFINDAN İŞGAL EDİLMESİ

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Paris’te toplanan uluslararası barış konferansında İzmir’in Yunanlılara verilmesi kararlaştırılmıştır. İşgale en büyük gerekçe hazırlanan sahte raporlarla Rum nüfusunun Türk nüfusundan fazla olduğu iddiasıydı.

15 Mayıs 1919’da başlayan işgal 9 Eylül 1922 tarihinde son bulacaktır. Diğer taraftan Anadolu’nun kenetlenmesinde önemli bir rol oynayan bu işgale karşı yurdun dört bir tarafında kınama mitingleri yapıldığı gibi İstanbul’daki resmî makamlara da çok sayıda protesto telgrafı gönderilmiştir.