30.10.1918

MONDROS MÜTAREKESİ'NİN İMZALANMASI

Osmanlı Devleti savaşta istediği sonucu elde edemeyince 30 Ekim 1918’de İtilaf Devletleri ile 25 maddelik Mondros Mütarekesi’ni imzalayarak, mağlup bir şekilde savaştan çekildi. Mondros Mütarekesi’ni imzalayan Osmanlı heyeti Boğazlar bölgesi hariç, Osmanlı topraklarının işgal edilmeyeceğine, mütareke tarihindeki ileri hatların “mütareke hattı” olarak kabul edileceğine ve iki taraf arasındaki çatışmaların sonlanacağına inandı. İstanbul, İzmir, Musul, İskenderun, Adana, Antep, Urfa ve Maraş’ın işgal edileceğini düşünmedi. Fakat bu güven ve ümitler kısa bir zaman zarfında pek acı bir şekilde silindi. İtilaf Devletleri’nin mütareke hükümlerine pek de uymadıkları, sebepsizce işgallere başladıkları görüldü.

Kaynaklar 

  • Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih, Cilt:1, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1953, s.519-524.
  • Tolga Başak, Türk ve İngiliz Kaynaklarıyla Mondros Mütarekesi ve Uygulama Günlüğü 30 Ekim-30 Kasım 1918, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2013.