19.05.1919

MUSTAFA KEMAL PAŞA VE KURMAY HEYETİNİN SAMSUN’A ÇIKMASI

Mustafa Kemal,  16 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan hareket etmiş ve 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkmıştır.
Halkın ve ordunun bir an önce teşkilatlandırılması zorunlu hale geldiğini gören Mustafa Kemal Paşa, Samsun’un İngiliz işgalinde ve kıyıda bulunmasının yanı sıra, civardaki Rum çetelerinin faaliyetlerini de göz önüne alarak, karargâhını daha emniyetli bir yere naklini uygun bulmuş ve 25 Mayıs’ta Havza’ya hareket etmiştir.

Kaynak

  • Erdal Aydoğan, Samsun’dan Erzurum’a Mustafa Kemal, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2000.