30.04.1919

MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN 9. ORDU KOMUTANLIĞI KITAATI MÜFETTİŞLİĞİNE ATANMASI

İşgalleri Anadolu’nun her yerine yaymak isteyen İtilaf Devletleri, Samsun’da Türklerin ordularının terhis edilmediğini ve silahların toplatılmadığını ileri sürerek, bölgeyi işgal etme tehdidinde bulunmuşlardır. İtilaf Devletleri’nin işgal tehdidinde bulunması üzerine İstanbul Hükümeti bölgeye iddia edilen durumu araştırmak ve iddialar doğruysa önlem almak için bir müfettiş gönderilmesini kararlaştırmıştır. Müfettiş olarak Mustafa Kemal Paşa’nın ataması yapılmıştır. Padişahın fahri yaveri olması ve o günlerde Genelkurmay Başkanlığında görev yapan vatanperver bazı paşaların (Fevzi, Cevat ve Kazım) gayret ve yardımları, Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Müfettişliğine atanmasında etkili olmuştur.
Ordu Müfettişliğine tayin edildiğine dair belge, Mustafa Kemal Paşa’ya 5 Mayıs 1919’da tebliğ edilmiştir. Bu durum 3. Kolordu ve 15. Kolordu kumandanlıklarına da bildirilmiştir. Trabzon, Erzurum, Sivas, Van vilayetleri ve Erzincan ve Canik livalarına ve Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara, Kastamonu vilayetlerine şifreli olarak 9. Ordu Müfettişliğinin görev ve yetkileri bildirilmiştir.

Kaynak 

  • Neslihan Altuncuoğlu, Abdullah Erdoğan, “Arşiv Belgeleri Işığında Mustafa Kemal Paşa’nın Askerlikten İstifa Süreci”, JUHIS, 2 (1), June-2019, pp.62-71.