27.12.1919

MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN ANKARA’YA GELİŞİ

18 Aralık’ta Sivas’tan ayrılan Mustafa Kemal Paşa ile Temsil Heyeti üyeleri Kayseri ve Kırşehir üzerinden dokuz günlük bir yolculuktan sonra, 27 Aralık 1919’da Ankara’ya ulaşmışlardı. Ankaralılar günler öncesinden hazırlıklara başlamış, karşılama günü binlerce kişi yol boyunca sıralandığı gibi 70 kadar yaya, 300 kadar atlı da seymen de yerini almıştır. Atlılar Dikmen’e kadar gitmişler, yayalar ise bugünkü Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanmışlardır. Halka kucaklaşan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları hep birlikte Hacıbayram’a kadar yürümüş ve türbeyi ziyaret etmiştir. Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyeti üyeleri kendilerine tahsis edilen Kalaba’daki Ziraat Mektebine yerleşmiştir. Yayımlanan bir bildiri ile Temsili Heyeti’nin geçici merkezinin Ankara olduğu duyurulmuştur.


Kaynak

  • Oğuz Aytepe, “85. Yılında Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya Gelişi”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 29-30, Mayıs-Kasım 2002