04.02.1920

MUSTAFA KEMAL’E MADALYA VE NİŞANLARININ GERİ VERİLMESİ

4 Şubat 1920 tarihinde Padişah, Mustafa Kemal’e madalya ve nişanlarını geri veren, 29 Aralık tarihli hükümet kararını onaylamıştır. Mustafa Kemal’in rütbe ve nişanları,  askerlikten uzaklaştırılmasından bir ay sonra 9 Ağustos 1919 tarihinde  kendisinden geri alınmış, ancak 2 Ekim’de kurulan Ali Rıza Paşa Hükümeti, bunları geri vermeyi kararlaştırmıştı. Böylelikle, Mustafa Kemal alınan  bu  kararla yalnızca askerlikten istifa etmiş sayılmıştır. Buna  karşın,  İngilizlerden korkulduğu için Padişah iradesi, Takvim-i Vekayi’de yayımlanamamıştır. Padişahla Kuva-yı Milliye arasındaki bu yumuşama dönemi uzun sürmemiş, bir müddet sonra  Mustafa Kemal ve arkadaşlarından bazıları,  ölüme mahkûm edilmişlerdir (Bel. XXXII: 456; HTVD 82, belge 1793)

Kaynak

  • Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü-2, Erzurum Kongresinden TBMM’ye, Öğretmen Dünyası Yayınları, 1984.