01.01.1914

OSMANLI DEVLETİ’NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ İTTİFAK ARAYIŞLARI

Avrupa devletlerinin bloklaşması sürecinde Osmanlı Devleti de birtakım ittifak arayışları içerisine girmişti. İttifak için ilk tercih İngiltere’ydi. Ancak İngiltere ittifak teklifini “şimdilik yeni siyasi bağlar altına giremeyiz”, diyerek reddetti. Osmanlı Devleti bunun üzerine Fransa’ya yöneldi. Bahriye Nazırı Cemal Paşa Temmuz 1914’te Fransa’da yapmış olduğu ittifak temaslarından bir sonuç alamadı. Fransa, müttefikleri - özellikle Rusya- ile görüşmeden herhangi bir cevap veremeyeceğini bildirdi. Fransa, Cemal Paşa’nın ifadesi ile Osmanlı Devleti’ni başından savıyordu. Bu girişimlerin başarısız olmasıyla Osmanlı Devleti 22 Temmuz 1914 tarihinde Almanya’ya ittifak başvurusunda bulundu ve 2 Ağustos 1914’te Osmanlı - Alman ittifak anlaşması imza edildi. Bu anlaşmaya göre; Osmanlı ve Almanya, Avusturya-Sırbistan savaşına tarafsız kalacak; Rusya, Almanya'ya karşı bir saldırı hareketinde bulunursa Osmanlı da savaşa girecek, Osmanlı Devleti'ne herhangi bir saldırı olursa da Almanya Osmanlı'ya yardım edecekti. Almanya 1 Ağustos’ta Rusya’ya savaş ilan ettiği için Osmanlı Devleti imzalamış olduğu ittifak anlaşmasının ikinci maddesiyle savaşa girmiş bulunuyordu.