21.12.1918

OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ’NİN FESHİ

Mondros Mütarekesi’nden sonra İttihat ve Terakki döneminde seçilmiş olan ve çoğunluğu İttihatçı mebuslardan oluşan Meclis-i Mebusan, 21 Aralık 1918’de padişah iradesiyle feshedilir. Yeni meclisin toplanma işi, Ekim 1919 tarihine kadar sürüncemede kalır. 

Kaynak 

  • Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, Cilt:1, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1991.