04.09.1919

SİVAS KONGRESİ’NİN TOPLANMASI

Amasya Genelgesi’nde Sivas’ta vatanın bütününü kapsayan bir kongre toplanması kararlaştırılmıştı. 4 Eylül 1919’da toplanan kongrede manda ve himaye fikri tamamıyla reddedilerek, ulusal bağımsızlığın parolası olan: “Ya İstiklal Ya Ölüm!” benimsenmiştir. Diğer taraftan Erzurum Kongresi’nde Doğu illerini temsil etmek ve kongre kararlarını uygulamak üzere kurulan 9 kişilik Temsil Heyeti’ne Sivas Kongresi’nde 7 kişilik bir ilave yapılarak üye sayısı 16’ya çıkarılmıştır. Bu heyet meclis açılıncaya karar Millî Mücadele’nin yürütme organı olarak görev yapmıştır.

Kaynak 

  • Ahmet Necip Günaydın, Millî Mücadelede Sivas 108 Gün (2 Eylül-18 Aralık 1919), Sivas Valiliği Yayınları, Sivas 2019.