12.01.1920

SON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ’NİN TOPLANMASI

 12 Ocak 1920 tarihinde açılan son Osmanlı Mebusan Meclisi, 72 mebusun katılımıyla açılmıştır. Damat Ferit Paşa Kabinesi’nin iktidara gelmesi ile birlikte Meclis-i Mebusan'ın feshedilmesi yönünde hızlı bir çalışma başlatılmıştı. Bu çalışmalar bizzat Damat Ferit Paşa tarafından ve gizli bir şekilde sürdürülüyordu. Nihayetinde İstanbul’un işgaliyle çalışamaz hale Meclis-i Mebusan, padişahın 11 Nisan'da yayınladığı İrade-i Seniye ile feshedildi.

Kaynak 

  • Erol Kaya,  Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Erzincan Üniversitesi, Erzincan 1997.