ABDÜLAZİZ MECDİ EFENDİ

1865 - 1941

1865 yılında Balıkesir’de dünyaya gelen Abdülaziz Mecdi Efendi, II. Meşrutiyet’ten sonra yapılan ilk seçimlerde Balıkesir’den (Karesi) milletvekili seçilmiştir.

İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde muhalefeti temsil eden Hizb-i Cedîd grubunda yer almış, partinin politikasını şiddetle tenkit etmiş ve ikinci seçimlerde devre dışı bırakılmıştır. 1913 yılında Mısır’a giden ve altı buçuk yıl orada kalan Abdülaziz Mecdi Efendi, Mütareke döneminde İstanbul’a dönmüş, 1920’deki IV. dönem mebus seçimlerine katılarak milletvekili seçilmiştir. 12 Nisan 1920’de kapatılan bu mecliste ikinci reis vekili olarak görev yapmıştır. Daha sonra Ankara’ya gitmiş ve Şûrâ-yı Evkaf üyeliğine ve müsteşarlığına getirilmiştir.

İstanbul’a dönen Abdülaziz Mecdi Efendi Cumhuriyet’ten sonra resmî ve özel hiçbir görev kabul etmeyerek, Beyazıt’taki evine çekilmiş; dinî ve tasavvufî sohbetlerde bulunmuştur. Soyadı kanunundan sonra Tolun soyadını almış ve 27 Ağustos 1941’de İstanbul’da vefat etmiştir.

  • Nihat Azamat, “Abdülaziz Mecdi Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt:1.