ABDÜLHAK ADNAN ADIVAR

1882 - 1955

1882 yılında Gelibolu’da dünyaya gelen Abdülhak Adnan, 1905 yılında Tıbbiye Mülkiyesi’nden mezun olmuş ve asistanlığını Almanya’da yaparak, Meşrutiyet’in ilanından sonra yurda dönmüştür. Tıp fakültesi klinik şefliği görevinin ardından Trablus Savaşı’nda Hilâliahmer (Kızılay) Cemiyeti müfettişliği, ardından genel sekreterliği görevine getirilmiş, I. Dünya Savaşı’ndan önce sıhhiye umum müdürü, sonra yedek binbaşı rütbesiyle sahra sıhhiye umum müdür muavinliğinde bulunmuştur.

1917’de Halide Edip ile evlenen Adnan Bey, Mütareke’nin ilânını müteakip İstanbul mebusu seçilmiş; İstanbul’un işgali üzerine eşi Halide Edip’le birlikte Anadolu’ya geçerek Millî Mücadele’ye fiilen katılmıştır.

1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurucuları arasında yer alan Adnan Bey, bazı siyasi sebepler dolayısıyla, 1925’te eşi ile birlikte Avrupa’ya gitmiş ve bir müddet İngiltere’de, daha sonra Fransa’da kalmıştır. 1939 yılında İstanbul’a dönen Adıvar, 1946’da Demokrat Parti İstanbul listesinden bir dönem bağımsız milletvekili seçilmiştir. İlmî ve siyasi faaliyetleri yanı sıra, çeşitli gazetelerde fikri mahiyette makaleleri de yayımlanmıştır. Adnan Adıvar, 1955 yılında hayatını kaybetmiştir.

  •  Orhan F. Köprülü, “Abdülhak Adnan Adıvar”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,  Cilt:1.