AHMET MUZAFFER KILIÇ

1897 - 1959

1897 yılında Bakırköy, İstanbul’da doğan Muzaffer Bey, köklü bir aileden gelen Topkapı Sarayı Nizamiye Tabur Komutanı Kafkasya kökenli Binbaşı Ali Rıza Bey’in oğludur. Kuleli Askeri Lisesi’nin son sınıfında bulunduğu sene 1. Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine subay talimgâhına 14 Ekim 1914’te katılmıştır. Galiçya Cephesi'nden sonra Filistin'de 7. Ordu Müfettişliği Yaverliği yapmıştır. Bu görevi sırasında 7. Ordu’yu komuta eden Mustafa Kemal’in karargâhına geçmiştir. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun’a çıkarken, Paşa’nın yanında yaveri olarak yer almıştır. Muzaffer Bey, Erzurum ile Sivas kongrelerinde ve Heyet-i Temsiliye çalışmalarında Mustafa Kemal'in sivil karargâhında kalarak görevini sürdürmüştür. Bu görevi Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya gelmesinde sonra da devam etmiştir.

Cumhuriyetin ilanının ardından yüzbaşılığa terfi eden Muzaffer Bey, Çankaya Köşkü’nde yaverlik görevini sürdürürken Mustafa Kemal’in izniyle Ankara Hukuk Mektebi’nde öğrenim görmüş ve 1928 yılında buradan mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından yine Mustafa Kemal Paşa’nın uygun görmesi ile kıt’aya çıkarılmış ve 16 yıllık askerlik hizmetinden sonra Mustafa Kemal Paşa’nın bilgisi altında 19 Ocak 1930’da istifa etmiş ve İstanbul’a yerleşmiştir. Mezuniyetinin ardından ticari hayata atılan ve çeşitli ticari girişimlerde bulunan Muzaffer Bey, uzun yıllar İstanbul Şehir Meclisi Üyeliği görevini de yürütmüştür. 1939 yılında Giresun milletvekili seçilmiştir. Demokrat Parti döneminde Adnan Menderes’in teklifi ile Toprak Mahsulleri Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliğine getirilmiştir. 1959 geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

  • Serkan Özmen, Atatürk’ün Yaverleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Afyon 2011.
  • Yurdakul Yurdakul, Atatürk'ten Hiç Yayınlanmamış Anılar, Truva Yayınları, İstanbul 2017.