ARMAN PANDIKYAN

? - ?

Edirne doğumlu Osmanlı Ermenileri’ndendir. İşgal zamanlarında Galata’da Yeraltı Camii’nin yanında İstavropolo Hanı’ndaki İngiliz istihbaratının deniz işleriyle ilgili şubesinin şefi olarak çalışmıştır. Yetmişten fazla kişi -Rum, Ermeni ve Türk- İngiliz polisi olarak Pandikyan’ın emrinde çalışmıştır. Pandikyan dilediği kimseleri tutuklayabilir, istediği yerlere girebilir, özellikle de kaçakçılık işlerinde tam yetkiyle hareket edebilir bir konumdaydı. Aynı zamanda yine İstanbul'un işgali sırasında İngiliz işgal kuvvetlerinde tercümanlık görevini yürütmüştür. Mim Mim Grubu ile istihbarat paylaşarak Millî Mücadele’ye destek veren Pandikyan’a, Kurtuluş Savaşı sonrasında İstiklal Madalyası verilmiştir.

  • Hüsnü Himmetoğlu, Kurtuluş Savaşı’nda İstanbul ve Yardımları, Ülkü Matbaası, İstanbul 1975.