CEMAL MERSİNLİ

1872 - 1941

1872 yılında Mersin’de doğdu. 1895’te Harbiye’den mezun oldu. Erkan-ı Harbiye Mektebi’nden sonra 1898’de erkan-ı harp yüzbaşısı olarak atandı. Akademiden sonra Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi Üçüncü Şubesinde, ardından İkinci Ordu Erkan-ı Harbiyesi’nde görevlendirildi. Mersinli Cemal Paşa 17 Ocak 1918’de Dördüncü Ordu’nun başına getirildi. 28 Temmuz 1918’de ferikliğe yükseldi. 23 Ocak 1919’da II. Ordu Komutanlığına; 24 Temmuz 1919’da Mekatib-i Askeriye Müfettişi Umumiliğine tayin olundu. 12 Eylül 1919’da açığa alınan Cemal Paşa; Ali Rıza Paşa Hükümeti’nde Harbiye Nazırı ve son Meclis-i Mebusan’da Isparta Mebusu olarak görev yaptı. 22 Mart 1920’de emekliliğini istedi ve kabul edildi. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 16 Mart 1920’den sonra yapılan bu uygulamayı onaylamadı; ancak 26 Mart 1924’ten itibaren emekliliği tensib edildi. Cemal Mersinli 1941 yılında vefat etti.

  • Mustafa Balcıoğlu, “Mersinli Cemal Paşa Biyografisi Üzerine bir Değerlendirme”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 39, 1997.