GALİP VARDAR

1890 - 1958

Hayatını Rumeli’de eşkıya takibinde geçirmiş bir süvari yüzbaşısı olan Sabri Bey’in oğlu olan Galip Vardar 1890’da Serez’de doğmuştur. Çocukluğu Rumeli’de geçmiş, genç yaşında babasının yanında vazifeler almış, Balıkesir İdadisi’ni bitirdiği zaman Birinci Dünya Savaşı’na gönüllü olarak katılmıştır. Miralay Rabe’nin ordugâhında talim görerek Çanakkale Savaşları’na iştirak etmiş, Atatürk’ün yanında Conkbayırı ve Seddülbahir savaşlarına girmiş, yaralanınca geri hizmete alınmıştır. 

Mütareke yıllarında gizli teşkilatın başı olan Albay Hüsamettin Ertürk’ün emrinde ve yanında onun sağ kolu gibi hizmet etmiş, babasının en iyi arkadaşı olan Hüsamettin Bey ona önemli vazifeler vermiştir. Verilen görevleri başarıyla yapan Galip Bey, İngiliz Yüzbaşısı Bennet’in vurulmasında, Rumların Kahramanı Hırisantos’un yakalanmasında ve Yugoslav casusu Nikola Pasiç’in öldürülmesinde büyük rol üstlenmiştir. 

Kurtuluş Savaşı’na gönüllü olarak katılmış, Sakarya Meydan Muharebesi’ne katılarak ağır yaralanmış ve İstiklal Madalyası ile taltif edilmiştir. 

Yarım bıraktığı İstanbul Darülfünunu Tarih Bölümü’ne devam ederek bölümü başarıyla bitirmiş ve Maarif Vekâleti (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından Kabataş Lisesi’ne öğretmen olarak atanmıştır. Uzun yıllar hararetli ve heyecanlı tarih dersleri ile gençlerin millî şuurunu artırmaya çalışmıştır. 

10 Kasım 1958’de ders sırasında kalp krizi geçirerek vefat etmiştir. 

  • Samih Nafiz Tansu, İttihat ve Terakki İçinde Dönenler, Anlatan: Galip Vardar, Yeni Zaman Yayınları, İstanbul 2003.