HAKKI BEHİÇ BAYİÇ

1886 - 1943

1886 yılında İstanbul'da doğdu. 1905’te Mülkiye Mektebi'ni bitirdikten sonra, Maliye Nezareti Muhasebe Kalemi’nde göreve başladı. Sonrasında da çeşitli idari görevlerde bulundu. 1917 yılında Akka'da mutasarrıflık görevinde iken, Akka İngilizler tarafından işgal edilince,  İstanbul'a geri döndü. 1919 yılında Anadolu'ya geçti ve Denizli temsilcisi olarak Sivas Kongresi'ne katıldı ve burada oluşturulan Heyet-i Temsiliye’de yer aldı.  

Son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne ve 1920 yılında da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Denizli milletvekili olarak girdi. Mustafa Kemal başkanlığında 25 Nisan’da kurulan geçici hükümette maliye vekili olarak görev yapmıştır. 17 Temmuz’da dahiliye vekili olmuş, 4 Eylül 1920’de bu görevinden istifa etmiştir. Hakkı Behiç Bey, Mustafa Kemal Paşa'nın kurdurduğu Türkiye Komünist Fırkası'nın genel sekreterliğini yapmış,  fırkanın yayın organı olarak çalışan Yeni Gün gazetesinin de başyazarlığını yapmıştır. 1923’te siyasetten çekilen Hakkı Behiç Bey, 1943’te Ankara'da vefat etmiştir. 

  • Fahrettin Çiloğlu, Nutuk Sözlüğü, Alfa Basım-Yayım-Dağıtım, İstanbul 2017.