HİMMETZADE HÜSEYİN HÜSNÜ BEY

1889 - ?

İstanbul’da doğmuştur. Darülfünun Hukuk Fakültesi’ni bitirmiştir. I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale ve Romanya cephelerinde görev yapmış; buralardaki yararlılıklarından dolayı madalya ile taltif edilmiştir. Mütareke ve Millî Mücadele dönemlerinde gizli bir direniş grubu olarak faaliyet gösteren Yavuz Grubu’nda görev almıştır. Milli Mücadele’den sonra da tüm bu hizmetleri için İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir.

  • Hüsnü Himmetoğlu, Kurtuluş Savaşı’nda İstanbul ve Yardımları, Ülkü Matbaası, İstanbul 1975.