HÜSAMETTİN ERTÜRK

1874 - ?

İstanbul’da doğmuştur. Harbiye Mektebi’ni bitirmiştir. Osmanlı Devleti’nin haber alma örgütü olan Teşkilat-ı Mahsusa’da çalışmıştır. Daha sonra Millî Mücadele’de haber alma örgütü olarak işleyen Mim Mim Grubu’nun başkanlığını yapmıştır. Albay olarak ordudan emekli olan Ertürk’ün, Millî Mücadele dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki anılarını içeren bir kitap, “İki Devrin Perde Arkası” adıyla 1957’de yayımlanmıştır.

  • Fahrettin Çiloğlu, Nutuk Sözlüğü, Alfa Basım-Yayım-Dağıtım, İstanbul 2017.