İHSAN PERE

1885 - 1969

İhsan Bey, Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul Telgraf Müdürü’dür . İngilizlerin İstanbul’u işgal etmiş olması nedeniyle telgraf, posta gibi tüm haberleşme araçları İngilizlerin kontrolü altında olmuştur. İşgal kuvvetlerinin hüküm sürdüğü o günlerde İhsan Bey bütün baskı, tehdit ve denetimlere rağmen, Sirkeci’de yer alan Büyük Postane’nin bodrum katında, gizli bir hat çekerek Anadolu’yla haberleşme ağını kurmuştur. Gizli PR Telgraf Teşkilatı sayesinde İstanbul’da yaşanan tüm gelişmeler sıcağı sıcağına sadece bu hattan Anadolu’ya aktarılmıştır. PR Gizli Telgraf Merkezi kurulduktan sonra Müdafaa-i Milliye’nin Ankara ile doğrudan şifre haberleşmesi sağlanmıştır. İngilizlerin tüm aramalarına rağmen uzunca bir süre bulunamayan bu gizli hat daha sonra ihbar edilmiş; ancak, ihbar haberini duyan İhsan Bey, İngilizlerden önce davranarak bu hattı söküp Süleymaniye’deki evinin çatısına kurmuştur. Ankara ile haberleşmeyi evinden sürdüren İhsan Bey, Anadolu’yla yapmış olduğu gizli haberleşmede PR şifresini kullanmıştır. Kurtuluş Savaşı’nda haberleşme noktasında önemli görevler üstlenen ve İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen İhsan Bey, Soyadı Kanunu’nun çıkmasıyla birlikte PR teşkilatına atfen Pere soyadını almıştır.

  • Nur Bilge Criss, Istanbul Under Allied Occupation, 1918-1923, Brill, 1999, 
  • Tülay Taşdemir, H. Nuri Pere, Turing, Türkiye Turing ve Otomobil Belleteni. Türkiye, Turing ve Otomobil Kurumu, 2014, 
  • Fotoğraf: Sabriye Aşır, Milli Mücadele’nin 100. yılında “Telgraf Cephesi” ve PR Gizli Telgraf Merkezi, Dünya Döndükçe, Başkent Üniversitesi Kültür Yayını, Sayı 2019/5, Ankara 2019.