SAİT MOLLA

1880 - 1930

Kurtuluş Savaşı döneminde İngiliz casusu olarak tanınan siyasetçi Sait Molla, İstanbul’da doğmuştur. Mütareke döneminde Damat Ferit Paşa hükümetince Adliye Vekâleti Müsteşarlığına, sonra Şura-yı Devlet İkinci Başkanlığına atanmıştır. 

İngiliz Muhipleri Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer almış ve derneğin ikinci başkanlığını üstlenmiştir. İngiliz Ajanı Rahip Frew ile yakın ilişki kurmuş ve İngiliz mandacılığını savunmuştur. Bu arada İstanbul gazetesini yayımlamıştır. İngiliz casusu olduğunun anlaşılması üzerine Romanya’ya kaçmıştır. 1924’te Yüzellilikler listesine alınmış ve 1927’de vatandaşlıktan çıkarılmıştır. Sait Molla 1930’da Atina’da ölmüştür.

  •  Fahrettin Çiloğlu, Nutuk Sözlüğü, Alfa Basım-Yayım-Dağıtım, İstanbul 2017, s. 355; Mehmet Demiryürek, “Kıbrıs’ta Bir 150’lik: Sait Molla”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 57.