SALİH HULUSİ KEZRAK

1864 - 1939

İstanbul’da doğdu. İstanbul Liman Başkanı Dilâver Paşa’nın oğludur. Kuleli Askerî İdâdîsi’ni, Harbiye Mektebi’ni ve Harp Akademisi’ni bitirerek 1888 yılında kurmay yüzbaşı oldu. Askerî eğitimini tamamlamak üzere gönderildiği Almanya’dan döndükten sonra 1894 yılında Harp Akademisi’ne öğretmen olarak tayin edildi. Ahmed Tevfik Paşa ve Hüseyin Hilmi Paşa hükümetlerinde Harbiye, Hakkı Paşa hükümetinde Bahriye nâzırlığı yaptı. Nâzırlıktan ayrıldıktan sonra Âyan Meclisi üyeliğine tayin edildi. Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümetinde Nâfia, Kıbrıslı Kâmil Paşa kabinesinde vekâleten Bahriye Nâzırı oldu. Balkan barışı için toplanan Londra Konferansı’na delege olarak katıldı. Fakat Mahmud Şevket Paşa Hükümeti kurulunca geri çağrıldı. I. Dünya Savaşı sonuna kadar Âyan Meclisi üyeliği dışında hiçbir görev almadı. Damat Ferit Paşa’nın üçüncü hükümeti ve Ali Rıza Paşa Hükümeti’nde Bahriye Nâzırı olarak görev yaptı. Ardından çok kısa süreli bir hükümet kurdu. Ahmed Tevfik Paşa kabinesinde yine Bahriye Nâzırlığı görevine getirildi. Dahiliye Nâzırı Ahmed İzzet Paşa’nın başkanlığındaki heyetle birlikte Kuvâ-yi Milliye liderleriyle görüşmek ve anlaşmazlıkları halletmek üzere Anadolu’ya gönderildi. Cumhuriyet döneminde herhangi bir görev üstlenmedi. 1939 yılında vefat etti.

  •  Cevdet Küçük, “Salih Hulusi Paşa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt:36, 2009.