ŞEYH ATA EFENDİ

1883 - 1936

Üsküdar’daki Özbekler Tekkesi’nin son şeyhidir. Hukuk öğrenimi almış ve Darülfünun’da Hukuk Fakültesi’nde hocalık yapmıştır. İşgale karşı direnmek üzere kurulmuş olan Karakol Cemiyeti’nin de kurucularındandır. Bir yandan dinî kimliğinin verdiği nüfuz ile halkı ibadethanelerde Millî Mücadele hakkında bilgilendirmiş ve yüreklendirmiş; bir taraftan da gizli gizli işgal kuvvetlerinin eline geçen cephanenin kaçırılarak Anadolu’ya gönderilmesi, Millî Mücadele taraftarlarının tekke aracılığıyla Anadolu’ya geçirilmesi, hatta tekkede oluşturulan bir gizli hastanede yaralıların gönüllü doktor ve hemşireler tarafından tedavi ettirilmesi gibi hizmetlerde yer almıştır. Ata Efendi, Ankara’nın isteği doğrultusunda 1920 yılında Türkistan’a gidip Enver Paşa ile görüşmüş; ihtiyaçları Ankara Hükümeti tarafından karşılanmıştır. Şeyh Ata Efendi 1936 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. 

  • Baha Tanman, “Özbekler Tekkesi”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt:34.