ŞEYH NAZMİ CEYLAN EFENDİ

1896 - 1991

Henüz yedi yaşını tamamlamadan önce Kur’ân-ı Kerîm’i ezberlemiş; tekke ortamında yetişerek, dînî ve tasavvufî bilgileri bu ortamda öğrenmiş, yaşayarak dervişlik terbiyesi almıştır. Eyüp İdâdî ve Rüşdiyesi’nden mezun olmuştur. Mekteb-i Hukuk’ta yüksek öğrenimini sürdürürken, İstanbul’un işgale uğraması sebebiyle öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Babası Şeyh Sâdeddin Ceylan Efendi idaresinde Millî Mücadele’ye destek olmuş, işgal kuvvetlerinin el koyduğu silahların kaçırılarak Anadolu’ya geçirilmesinde görev almıştır. 

  • Nihat Azamat, “Nazmi Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 32.