ŞEYH SÂDEDDİN CEYLAN EFENDİ

1860 - 1931

Aslında Haki Paşa Tekkesi olarak bilinen Kādirî Tekkesi Şeyhi iken, Millî Mücadele döneminde Hatuniye Dergâhı Şeyhliğine de vekâleten bakmıştır. Bu dönemde Hatuniye Dergâhı mensupları, Şeyh Sâdeddin Ceylan Efendi idaresinde işgal kuvvetlerinin elindeki silah depolarından silah kaçırarak, İnebolu’ya nakledilmesini sağlamıştır. Dergâhın Mim Mim Grubu ile bağlantılı olarak çalıştığı bilinmektedir. Bu hizmetleri için Şeyh’e ve dergâh mensuplarına İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılmışsa da, Sâdeddin Ceylan Efendi buna şiddetle karşı çıkmış, vatan ve din hizmetinin bir karşılığının olamayacağını söylemiştir.

  • Mustafa Özdamar, Dersaadet Dergâhları, Kırk Kandil Yayınları, İstanbul 1994.